OVLAŠTENE RADIONICE ZA TAHOGRAFE 

PRISTUP

Kako bi koristila aplikaciju koja omogućuje evidentiranje aktivnosti radionice i tehničara radionice Radionica treba imati pristup internetu.

KONTROLNI LIST

Po dolasku vozila u tahografsku radionicu, tehničar radionice provodi postupak prijave u aplikaciju za evidenciju poslova radionice nakon koje se otvara (i ispisuje) kontrolni list. Prije otvaranja kontrolnog lista ne mogu se započeti aktivnosti na vozilu ili tahograf uređaju.

EVIDENCIJA O NEPRAVILNO ISPITANIM TAHOGRAFIMA

Radionica u aplikaciji za evidenciju poslova radionice vodi evidenciju o nepravilno ispitanim tahografima.

O OŠTEĆENIM I UNIŠTENIM PLOMBAMA

Tehničar u aplikaciji za evidenciju poslova radionice vodi evidenciju o oštećenim i uništenim plombe za koje poslodavac ili vozač ne posjeduju kopije izvještaja.

POPRAVAK ANALOGNOG TAHOGRAFA

O popravku analognog tahografa se u aplikaciji vodi zapisnik.

UNOS TEHNIČARA

Tehničar prilikom utvrđenih grešaka na digitalnom ili pametnom tahografu, iste šifrom zapisuje u aplikaciju. Također tehničar u slučaju sumnje manipulacije na tahografu isu označava i upisuje u aplikaciju za evidenciju poslova radionice.

ZAVRŠETAK ISPITIVANJA I POTVRDA

Ukoliko je radionica uspješno izvršila ispitivanje tahografa (što uključuje sve poslove koji su obavljeni vezano uz tahograf) tehničar putem aplikacije za evidenciju poslova radionice izdaje Potvrdu o ispitivanju tahografa. Potvrda o ispitivanju tahografa izrađuje se isključivo preko aplikacije za evidenciju poslova radionice u dva primjerka. Orginalna potvrda se predaju Naručitelju, a kopija potvrde se arhivira uz kontrolni list.

PRIJEVOZNICI (PODUZEĆA) 

Prijevoznici (poduzeća) u SOTAH:

  • prenose sve tahografske podatke koji se odnose na aktivnosti koje izvrši prijevoznik
  • prenose sve tahografske podatke koji se odnose na aktivnosti koje su izvršene za tog prijevoznika
  • evidentiraju aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač upravlja vozilom
  • evidentiraju aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač ne upravlja vozilom
  • prenose sve tahografske podatke koje je radionica za tahografe presnimila prilikom popravka, demontaže ili zamjene tahograf uređaja.

Prijevoznik (poduzeće) može ostvariti suradnji s pravnim osobama koji će u ime i za račun prijevoznika osigurati sigurno preuzimanje podataka iz tahografa i tahografskih kartica te njihov prijenos u SOTAH. U oba slučaja odgovornost za pravovremeni i ispravan prijenos podataka jest na Prijevozniku (poduzeću). 

PRIJENOS IZ ANALOGNOG TAHOGRAFA

Prijevoznik (poduzeće) također preuzima i pravilno arhivira, prema nadnevku u pojedinačnom vozilu, upotrijebljene zapisne listove te ispise koje mu je vozač predao. Kod korištenja analognih tahografa u SOTAH se prenose samo oni podaci koje je na tahografskom listiću bilježio vozač vozila opremljenog analognim tahografom sukladno članku 33. stavak 5. Uredbe (EU) br. 165/2014.

PRODAJA/UNIŠTENJE/NAJAM VOZILA

Prije prodaje ili uništenja vozila te u slučaju vraćanja unajmljenog vozila, zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila prijevoznik je sve tahografske podatke prenosi u SOTAH, a sve zapisne listiće prenosi iz vozila u arhivu te SOTAH.

POTVRDA O AKTIVNOSTIMA VOZAČA

Prijevoznik u SOTAH sustavu treba evidentirati aktivnosti vozača za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.) ili je upravljao vozilom koje je izuzeto od primjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/13, 36/15 i 46/17).
SOTAH će na zahtjev prijevoznika i/ili vozača generirati potvrdu o aktivnostima vozača na obrascu.

Obrazac potvrde o aktivnostima vozača ispisuje se u dva istovjetna primjerka i potpisuje od strane vozača. Jedan primjerak potvrde zadržava vozač, a drugi primjerak ostaje kod izdavatelja potvrde (prijevoznik/poduzeće).

VAŽNE NAPOMENE:

Preuzimanje podataka iz tahografa uključuje kopiranje zajedno s digitalnim potpisom podataka zabilježenih u memoriji tahografa i tahografske kartice te njihovu zaštitu od brisanja ili promjene. Smatra se da je prijenos tahografskih podataka bio uspješan ako SOTAH potvrdi identitet i autentičnost pošiljatelja te ako se tijekom provjere utvrdi da je digitalni potpis valjan i da podaci nisu mijenjani ili brisani.

Svi podaci u standardnom formatu preuzeti iz tahografa prenose se elektroničkim putem. SOTAH vrši provjeru, obradu i analizu.

Preuzimanje i prijenos podataka u SOTAH provodi se u vremenskim intervalima od 28 dana ili češće vodeći računa da su u SOTAH preneseni svi podaci koji se odnose na aktivnosti koje izvrši prijevoznik i vozači,  ili koje su izvršene za tog prijevoznika.

Prijevoznici su dužni osigurati da su u SOTAH sustav preneseni svi tahografski podaci za proteklo razdoblje od najmanje 12 mjeseci.

VOZAČI 

Vozači mogu pristupiti SOTAH-u, te će moći pregledavati i provjeravati  isključivo one podatke koji se odnose na aktivnosti tog korisnika SOTAH-a.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam